AJARAN WAHIDIYAH

LILLAH Artinya : segala perbuatan apa saja lahir maupun batin, baik yang berhububungan dengan langsung kepada Alloh wa Rosulihi SAW maupun berhubungan dengan sesama makhluq, baik kedudukan hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, asal bukan perbuatanyang merugikan yang tidak di ridloi Alloh, bukan perbuatan yang merugikan, melaksanakanya supaya disertai niat beribadah mengabdikan diri kepada Alloh dengn ikhlas tanpa pamrih ! LILLAH TA’ALA baik pamri ukhrowi, lebih – lebih pamri duniawi

BILLAH : merasa dan menyadari bahwa segalanya termasuk gerak gerik kita, lahir batin, tenaga, pikiran dll adalah ciptaan ALLOH MAHA PENCIPTA !. yakni ''laa haula walaa quwwata illaa billaah '' tiada daya kekuatan melainkan karena Alloh SWT.

LIRROSUL Di samping niat Lillah seperti di muka, supaya juga di sertai dengan niat LIRROSUL, yaitu niat mengikuti tuntunan Rosulullooh SAW

BIRROSUL Penerapannya seperti BILLAH keterangan di muka, akan tetapi tidak mutlak. Dan menyeluruh seperti BILLAH, melainkan terbatas dalam soal – soal yang tidak dilarang oleh Alloh wa Rosulihi SAW. Jadi dalam segala hal apapun, segala gerak – gerik kita lahir batin, asal bukan hal yang dilarang, oleh Alloh wa Rosulihi SAW. Disamping sadar Billah kita supaya merasa bahwa semuanya itu mendapat jasa dari Rosulullooh SAW ( BIRROSUL )

YUKTII KULLA DZII HAQQIN HAQQOH

Memenuhi segala macam kewajiban yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya tanpa menuntut hak .mengutamakan kewajiban dari pada menuntut hak .contoh ;suami harus memenuhi kewajibannya terhadap sang isteri ,tanpa menuntut haknya dari sang isteri .dan isteri harus memenuhi kewajibannya terhadap suami,tanpa menuntut haknya dari sang suami .anak harus memenuhi kewajibannya kepada orang tua , tanpa menuntut haknya dari orang tua .dan orang tua supaya memenuhi kewaqjibannya terhadap anak, tanpa menuntut haknya dari si anak .dan sebagainya .sudah barang tentu jika kewajiban di penuhi dengan baik, maka apa yang menjadi haknya akan datang dengan sendirinya tanpa di minta .

TAQDIMUL AHAM FAL AHAM TSUMMAL ANFAH’ FAL ANFA’

Mendahulukan yang paling penting , kemudian yang paling besar manfaatnya . jika ada dua macam kewajiban atau lebih dalam waktu yang bersamaan dimana kita tidak mungkin dapat mengerjakannya ,bersama sama ,maka harus kita pilih yang paling aham ,paling penting kita kerjakan lebih dahulu . jika sama sama pentingnya ,kita ,pilih yang lebih besar manfaatnya

Sabtu, 15 Desember 2012

bertambahnya penduduk dunia - oleh muallif sholawat wahidiyah

Para hadirin hadirot,ummat manusia otomatis makin lama makin bertambah jiwa penduduk dunia. Juga makin bertambah jumlah kematian setiap detik,setiap jam,setiap hari,setiap bulan.Para hadirin hadirot,makin lama makin banyak ummat manusia yang dijajah imperialis nafsu untuk selama-lamanya !. Tidak dapat tertolong,sehingga mereka menemui ajalnya masih dalam cengkeraman imperialis nafsunya. Para hadirin hadirot,pokoknya soal moril atau soal materiil ummat dan masyarakat,terutama soal kesadaran kepada Alloh SWT makin lama makin parah,makin parah !.
Oleh sebab itu para hadirin hadirot,mari kita sungguh-sungguh di dalam mempersiapkan diri menghadapi Mujahadah Kubro yang akan datang,sehingga Mujahadah Kubro yang akan datang itu nanti terlaksana dengan betul-betul di ridloi Alloh wa Rosulihi SAW. Betul-betul menghasilkan manfaat dan maslahah yang luar biasa !. Sekali lagi,mari kita menghadapi Mujahadah Kubro yang akan datang kita mengadakan persiapan-persiapan yang lebih lengkap,baik moril maupun materiil,terutama dalam kita mengadakan permohonan atau Mujahadah kita tingkatkan yang sebanyak-banyaknya !.
Mari para hadirin hadirot,kita bangsa Indonesia sudah lama mengidam-idamkan negara yang adil dan makmur yang di ridloi Alloh SWT. Mari kita mengambil perhatian yang sungguh-sungguh,sudah sekian tahun kita bercita-cita !. Perjuangan Fafirru Ilalloh wa Rosulihi SAW sendiri sudah sekian tahun. Sudah sekian tahun lagi, mari para hadirin hadirot kita sungguh-sungguh dalam perjuangan Fafirru Ilallohi wa Rosulihi SAW !. Sudah sekian tahun bagaiman hasilnya. Mari para hadirin hadirot,kita sadari kelemahan-kelemahan kita dan mari kita perbaiki,kita kurang konsekwen di dalam perjuangan Fafirru Ilallohi wa Rosulihi SAW. Mari kita sadari kita kurang konsekwen !, Mari para hadirin hadirot, kita mengadakan realisasi atau kenyataan pada kesadaran kita, para hadirin hadirot !,kita sadar tetapi tidak ada kenyataan !,itu sama,atau bahkan lebih parah dari pada tidak sadar para hadirin hadirot !,kalau kita sadar atau mengakui mari kita nyatakan konsekwensi kita !,mari kita mengadakan perubahan secara besar-besaran yang nyocoki kepada kesadaran kita, para hadirin hadirot.
Para hadirin hadirot, sekali lagi maaf,mari kita mengadakan perhatian sebanyak mungkin,sejauh mungkin,hubungan akan adanya Mujahadah Kubro yang akan datang !,kalau Mujahadah Kubro itu nanti benar-benar terlaksana dengan setepat-tepatnya,kita yakin akan membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya !. Manfaat bagi kita pejuang Fafirru Ilallohi wa Rosulihi SAW sendiri. Manfat bagi ummat manusia bagi jami’al ‘alamin.
Para hadirin hadirot, sungguh,mari !. Tapi sebaliknya kalau Mujahadah Kubru ini nati tidak atau kurang sempurna karena keteledoran kita,karena kurang perhatian kita,karena kenggelonjoman kita para hadirin hadirot, nanti kita sendiri yang akan memikul akibatnya yang pedih terutama besok pada yaumul qiyamah.
Para hadirin hadirot, mari pada kesempatan ini kita sungguh-sungguh merintih depe-depe di hadapan Alloh wa Rosulihi SAW wa ghoutsi Hadzaz Zaman wa a’waanihi wa saa’iri Ahbaabillahi yang khususnya hubungan dengan Mujahadah Kubro yang akan datang, dan umumnya perjuangan Fafirru Ilallohi wa Rosulihi SAW, dihadapan ghoutsi Hadzaz Zaman wa a’waanihi, dihadapan semua kekasih Alloh SWT !. Mari para hadirin hadirot, dengan segala kemampuan, perhatian yang ada pada kita para hadirin hadirot !. Mari para hadirin hadirot, negatif-negatif atau penyelewengan- penyelewengan atau kurangnya kesempurnaan kita mari kita bawa semua di hadapan Alloh wa Rosulihi SAW.

AL FAATIHAH !.....................

Tidak ada komentar:

Posting Komentar